Innhold
 


 

ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Flekkefjord kunstforening

sted : biblioteket på Flekkefjord kultursenter Spira

   tid :    tirsd. 24. mars 2020   kl. 18.30

AVLYST event. utsatt pga korona

 

Formål

Styret

Program

Årsmelding

til forsiden

Flekkefjordkunstnere

 

 

PROGRAM

TIDLIGERE
UTSTILLINGER

 

Kunstforeningens samling

 

Kalender utdelt av Flekkefjord Sparebank

Jubilèumsbok

 

Kontakt

Medlem, meld deg inn!

www.norskekunstforeninger.no