Innhold
 


 

FRA DØR TIL DØR

9. juni

Møt opp i parken kl. 18

se

Formål

Styret

Program

Årsmelding

til forsiden

Flekkefjordkunstnere

 

 

PROGRAM

TIDLIGERE
UTSTILLINGER

 

Kunstforeningens samling

ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Flekkefjord kunstforening

sted : biblioteket på Flekkefjord kultursenter Spira

   tid :    tirsd. 24. mars 2020   kl. 18.30

AVLYST event. utsatt pga korona

ny dato blir

17. juni kl. 19

 

Kalender utdelt av Flekkefjord Sparebank

Jubilèumsbok

 

Kontakt

Medlem, meld deg inn!

www.norskekunstforeninger.no