Innhold
 


 

Etter en lang pause, starter vi nå forsiktig opp igjen med best mulig smittesikre aktiviteter.

Det første er KunstPrat på Spira førstkommende lørdag kl. 13.00. Elisabeth Romberg fra Sørlandets kunstmuseum holder foredrag om Modernismens utvikling

Formål

Styret

Program

Årsmelding

til forsiden

Flekkefjordkunstnere

 

 

PROGRAM

TIDLIGERE
UTSTILLINGER

 

Kunstforeningens samling

Legger også ved en program oversikt;

 - utstilling på museet med Jon Aslak Fintland 7.- 22-nov 

- en ny KunstPrat med Christian Sunde 11. nov

Les og se mer på program-siden

 

 

Kalender utdelt av Flekkefjord Sparebank

Jubilèumsbok

 

Kontakt

Medlem, meld deg inn!

www.norskekunstforeninger.no