Innhold
 


 

Etter en lang pause, starter vi nå forsiktig opp igjen med best mulig smittesikre aktiviteter.

HUSK

Lørdag 7. nov. kl. 16.30

i

SJØBUENE

se program

Formål

Styret

Program

Årsmelding

til forsiden

Flekkefjordkunstnere

 

 

PROGRAM

TIDLIGERE
UTSTILLINGER

 

Kunstforeningens samling

Legger også ved en program oversikt;

 - utstilling på museet med Jon Aslak Fintland 7.- 22-nov til 29. nov.

- en ny KunstPrat med Christian Sunde 11. nov er avlyst

Les og se mer på program-siden

 

 

Kalender utdelt av Flekkefjord Sparebank

Jubilèumsbok

 

Kontakt

Medlem, meld deg inn!

www.norskekunstforeninger.no