Årsmelding

 

   
   
 


tilbake

 

 
Årsmeld. - 05 Årsmeld. - 07 Årsmeld - 09 Årsmeld - 10 Årsmeld. - 12 Årsmeld. - 13 Årsmeld - 14
Årsmeld. - 17
Årsmeld. - 18    
  ref. -08 ref-10   ref.-13 ref-14 ref.-15        
 

 

 

auto0


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING 

ÅRSMELDING 2018

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2018 hatt følgende sammensetning:

·        Ivar Ole Iversen, leder

·        Sigrid Nordstoga, nestleder

·        Janet Valente, kasserer

·        Sissel Eie, sekretær

·        Hugo Skarsten Larsen, styremedlem

·        Daniel Moreno, varamedlem

·        Christian Sunde, varamedlem

 

Styret fungerer som valgkomité.

 

Styret har hatt fem styremøter i 2018.

 

Foreningen har pr. 01.01.2019 94 medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt én utstilling i 2018:

 

Jubileumsutstilling «Kunst under okkupasjonen»

Kunstforeningen feiret sitt 75-årsjubileum i 2018. I den anledning arrangerte foreningen i tidsrommet 8.-23. september utstillingen «Kunst under okkupasjonen» med vekt på bilder av Erling Merton, Olav Omland, Olav Skjævesland og Otto Olsen. Utgangspunktet var foreningens første utstilling i 1943 av bilder av Erling Merton. Flere av bildene som var med på denne utstillingen, var også med på jubileumsutstillingen. Til sammen var 40 bilder utstilt. De fleste bildene var hentet fra private samlinger. Foreningen er takknemlig overfor dem som lånte oss bilder til utstillingen.

Utstillingen ble åpnet den 8. september med prosecco og kanapéer. APK-trio underholdt med levende musikk. Mange mennesker var møtt fram. Sverre Ringard, sønn av kunstforeningens første formann, Morten Ringard, holdt et foredrag med tittel «Et møte med nesten glemte år», der han fortalte om sin far, om bakgrunnen for at kunstforeningen ble stiftet og om foreningens første år.

Den 12. september holdt Line Daatland, sjef for kunst og design ved KODE, Bergen et foredrag med tittel «Kunst og ukunst under krigen». Også ved dette arrangementet var det godt oppmøte.

Utstillingen og foredragene fant sted i Rådsstua, Kirkegt. 56. Igjen fikk vi et bevis for at denne bygningen egner seg utmerket som utstillingssted.

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2018 ble avholdt i Rådstua 15. mars. Etter at årsmelding og regnskap var gjennomgått og godkjent, og valg avholdt, holdt Christian Sunde et innlegg om sitt arbeid med ulike kunstprosjekter. Det var interessant å bli orientert om hans arbeid – både arbeidsprosessen og det ferdige produktet.

Etter at kunstforeningen ble medlem av Norsk forening for grafisk kunst, mottar vi årlig en mappe med grafiske kunstverk. Ett av disse har vi bestemt skal loddes ut blant medlemmene som møter på årsmøtet. Vinneren av bildet som ble trukket i 2018, var Bjørg Verås Larsen.

UTSIKTER FREMOVER

Kunstforeningen har i 2018 inngått en avtale med kulturetaten i Flekkefjord kommune om samarbeid om Galleri Gulbrandsen i Rådsstua, Kirkegt. 56. Målet for samarbeidet er å utvikle og gjennomføre galleridrift i bygningen. Aktuelle tiltak er:

·        Betjening av galleriet – medansvar som gallerivert

·        En levende galleridrift gjennom skiftende utstillinger

·        Deltakelse i annen virksomhet i tilknytning til galleriet

·        Samarbeidsmøter

·        Belysningskonsept

·        Møtelokale for kunstforeningens virksomhet

·        Lagringsmuligheter for kunstforeningens kunstsamling

 

Ansvarsfordelingen er som følger:

·        Kunstforeningen stiller som gallerivert én dag i måneden

·        Kunstforeningen har en til to skiftende utstillinger i året i egen regi

·        Kunstforeningen deltar i samarbeidsmøter

·        Flekkefjord kommune har ansvaret for belysning, men ønsker kunstforeningen med som aktiv medspiller og økonomisk bidragsyter

·        Flekkefjord kommune legger til rette for kunstforeningens møtevirksomhet

·        Flekkefjord kommune vil skaffe lagsmulighet for kunstforeningens kunstsamling

 

GENERELT

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Under normale forhold tar vi sikte på å arrangere én til to utstillinger hvert halvår. Økonomien i foreningen er god.

 

Gjennomsnittsalderen på medlemmene er fremdeles høy. Det er en utfordring å finne på tiltak som kan føre til at flere unge melder seg inn i foreningen.

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

22.02.2019/IOI

 

 

 

 
 

auto0


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING 

ÅRSMELDING 2017

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2017 hatt følgende sammensetning:

·        Ivar Ole Iversen, leder

·        Sigrid Nordstoga, nestleder

·        Janet Valente, kasserer

·        Sissel Eie, sekretær

·        Hugo Skarsten Larsen, styremedlem

·        Daniel Moreno, varamedlem

·        Christian Sunde, varamedlem

 

Styret fungerer som valgkomité.

 

Styret har hatt seks styremøter i 2017.

 

Foreningen har pr. 01.01.2018 85 medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt to utstillinger i 2017:

 

Flekkefjordskunstnere 2017

Utstillingen, som fant sted i tidsrommet 18. mars til 2. april. Utstillingen viste 115 arbeider av nålevende kunstnere med tilknytning til Flekkefjord. Betegnelsen kunstner favnet i dette tilfellet vidt. 18 aktive produsenter av kunst på ulike nivåer og med ulik bakgrunn deltok. Hensikten med utstillingen var å vise mangfoldet i uttrykk og teknsikker innenfor det som skapes av samtidskunst av mennesker med tilknytning til Flekkefjord.

Utstillingssted var Rådstua – det gamle rådhuset i Kirkegt. 56 – et lokale som etter at biblioteket flyttet til kultursenteret Spira, har stått tomt. Det viste seg at bygningen egner seg utmerket som utstillingssted. Utstillingen ble en stor suksess, med mange frammøtte, både på åpningen og ellers i utstillingsperioden.

Bybilder før og nå

Utstillingen som fant sted i Rådsstua, Kirkegt. 56 i perioden 10. til 27. august, var kunstforeningens bidrag til Flekkefjord kommunes markering av byens 175-års jubileum. Utstillingen viste ulike motiver fra byen laget av forskjellige kunstnere fra tidlig 1800-tall og fram til i dag. Bildene var hentet fra private og offentlige samlinger. Sammen med bildene ble vist fotografier av de samme motivene, tatt i 2017. Utstillingen viste også et utvalg postkort med motiver fra Flekkefjord etter 1950.

I utstillingsperioden ble det arrangert tre foredragskvelder. Foredragsholdere var Knut Sand Bakken, Kåre Andersen og Ivar Ole Iversen.

Også denne utstillingen ble en stor suksess. På åpningsdagen var det stor tilstrømning til lokalet. Dette skyldtes ikke minst at sangeren Helene Bøksle deltok ved åpningen.

Knut Sand Bakken deltok aktivt både i planleggingen og gjennomføringen av utstillingen, og kunstforeningen er svært takknemlig for hans innsats.

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2017 ble avholdt i Rådstua 21. mars. Elleve personer møtte på årsmøtet, hvorav seks fra styret. Etter at årsmelding og regnskap var gjennomgått og godkjent, og valg avholdt, ble det vist to videoer fra Høstutstillingen 2016.

Etter at kunstforeningen ble medlem av Norsk forening for grafisk kunst, mottar vi årlig enn mappe med grafiske kunstverk. Ett av disse har vi bestemt skal loddes ut blant medlemmene som møter på årsmøtet. Vinneren av bildet som ble trukket i 2017, var Daniel Moreno.

UTSIKTER FREMOVER

Kunstforeningen er glad for at kommunen tillater oss å bruke Kirkegt. 56 til utstillinger. Lokalene er velegnet til formålet. Det er foreningens ønske at Rådstua skal bli et permanent utstillingssted for Lars Kristian Gulbrandsens kunst. Bygningen er stor nok til, i tillegg til Galleri Gulbrandsen, også å kunne romme lokaler for skiftende utstillinger. Galleri Gulbrandsen inngår i den mulighetsstudien for Kirkegaten nord som kommunen lot utarbeide i 2017.

Kunstforeningen er 75 år i 2018. Styret planlegger en jubileumsutstilling i august d.å. Utstillingen vil fokusere på kunsten i krigsårene og se på lokale kunstneres produksjon i forhold strømninger innenfor kunstfeltet i okkupasjonstiden

GENERELT

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Under normale forhold tar vi sikte på å arrangere èn til to utstillinger hvert halvår. Økonomien i foreningen er god.

 

Antall medlemmer i foreningen har økt siste år, ikke minst gjennom aktiv medlemsverving fra enkelte av styremedlemmene. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er fremdeles høy. Det er en utfordring å finne på tiltak som kan føre til at flere unge melder seg inn i foreningen

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

22.02.2018/IOI

 

 

 

 
 

 


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

 

ÅRSMØTE 2015

Årsmøtet ble avholdt i Byggeskikksenteret torsdag 9. april 2015

Styret, med unntak av Line Brogeland og Hugo Skarsten Larsen, møtte.  

 1. Åpning: Leder Ivar Ole Iversen ønsket velkommen og ledet møtet.

 

 1. Årsmeldingen ble gjennomgått av Ivar Ole Iversen og godkjent.

 

 1. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Janet Valente og godkjent.

 

 1. Valg: Ivar Ole ble gjenvalgt som leder. Sigrid Nordstoga ble gjenvalgt som styremedlem. Line Brogeland stilte ikke til gjenvalg, og Hugo Skarsten Larsen rykker opp som fast styremedlem. Nye varamedlemmer til styret er Sissel Eie og Daniel Moreno.

 

I og med at regnskapet nå føres av et autorisert regnskapsbyrå er det unødvendig å velge egen revisor.

 

 1. Øvrig program: Ivar Ole holdt et kåseri med tittel ”Byggeskikk"

 

 1. Tilstedeværende medlemmer av det nyvalgte styret inntok en bedre middag på Grand Gastro i forlengelsen av årsmøtet.

 

 

 

 
 

 


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING 

ÅRSMELDING 2014

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2014 hatt følgende sammensetning:

·         Ivar Ole Iversen, leder

·         Line Brogeland, nestleder

·         Janet Valente, kasserer

·         Sigrid Nordstoga, styremedlem

·         Britt Birkeland, styremedlem

·         Hugo Skarsten Larsen, varamedlem

 

Styret fungerer som valgkomité.

 

Styret har hatt fire styremøter i 2014.

 

Foreningen har pr. 01.01.2015  86 medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt én utstilling i 2014:

4400 – arbeider av elever ved Flekkefjord kulturskole – visuell kunst

Utstillingen ble vist i Sjøbuene i tidsrommet 1. til 9. november. Det møtte mange til utstillingsåpningen lørdag 1. november, mens besøket de øvrige utstillingsdagene var minimalt. De utstilte arbeidene var til salgs. Å arrangere en utstilling av arbeider av barn og unge som salgsutstilling er problematisk, og spørsmålet  burde vært drøftet i styret på forhånd. Det var kulturskolen som ønsket at det skulle være salg.

 

Styret er positiv til denne typen utstilling, og vil gjerne etterkomme en henstilling fra rektor ved kulturskolen, Marion Baum, om framtidige, tilsvarende utstillinger. Styret er v den oppfatning at arbeidene ikke bør være til salgs. Det er uheldig at noen bilder ikke blir solgt. De som har laget disse bildene, kan lett tenke at deres produkter er mindreverdig i forhold til de andres. Alternativ til salg kan være en gevinst, f.eks. tegne- og maleutstyr, kunstbok m.m. som trekkes ut blant utstillerne.

 

Styret mener at denne typen utstilling bør ha et tema, slik også årets høstutstilling hadde (4400 – flekkefjordsmotiver). Et tips til neste gang er å nummerere bildene og lage en liste over deltakerne på utstillingen.

Styret hadde ønske om en utstilling av bilder fra Wennesland-samlingen av beatkunst sammen med bilder av Lars Kristian Gulbrandsen i forbindelse med Smaaby-festivalen i juni 2014. Av praktiske grunner lot dette seg ikke gjøre, og styret gikk inn for å flytte utstillingen til høsten 2014. Heller ikke dette var gjennomførbart på grunn manglende kapasitet fra medarrangøren, Universitetet i Agder (UiA). Styret arbeider nå med planer om å få til denne utstillingen høsten 2015. I tillegg til UiA er også Flekkefjord kommune medarrangør. I forbindelse med utstillingen tar vi også sikte på å få til et seminar med foredrag om beatkunst og Lars Kristian Gulbrandsens kunst.

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2014 ble avholdt i Sjøbuene 25. mars. Fire medlemmer av styret samt fem medlemmer møtte på møtet. Etter valg og gjennomgang av vanlige årsmøtesaker holdt leder Ivar Ole Iversen et kåseri med tittel “Estetikk – hva skaper vakre omgivelser”.

 

ANNET

Samarbeid med museet

Kunstforeningen er takknemlig overfor Vest-Agder museet – Flekkefjord  for  gode utstil­lingsrom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi­sjon. Museets ansatte har også tilsyn med utstillingene på ukens virkedager.

Gave til kunstforeningen

Fra Ellen L. H. Skjævesland har kunstforeningen fått to malerier av hennes svigerfar Olav Skjævesland. Maleriene vil inngå i foreningens samling.

Kunstforeningens samling av kunst

Styret har vedtatt å igangsette en registrering av foreningens kunstsamling i løpet av 2015. De fleste verkene i samlingen er i dag i hovedsak deponert på Flekkefjord sykehus. Vi mangler en fullstendig oversikt over hvilke verk som inngår i samlingen og hvor de befinner seg.

UTSIKTER FREMOVER

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Under normale forhold tar vi sikte på å arrangere èn til to utstillinger hvert halvår. Økonomien i foreningen er god.

Antall medlemmer i foreningen har holdt seg noenlunde stabilt de siste årene. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er imidlertid høy. Det er en utfordring å finne på tiltak som kan føre til at flere unge melder seg inn i foreningen

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

22.03.2015/IOI

 

 

 
 

auto0


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

ÅRSMØTE 2014

Årsmøtet ble avholdt i Byggeskikksenteret tirsdag 25. mars 2014

Styret, med unntak av Line Brogeland og Sigrid Nordstoga, møtte. I tillegg møtte fem medlemmer av foreningen.

 1. Åpning: Leder Ivar Ole Iversen ønsket velkommen og ledet møtet.
   
 1. Årsmeldingen ble gjennomgått av Ivar Ole og godkjent.
   
 1. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Janet Valente og godkjent.
   
 1. Valg: Ivar Ole ble gjenvalgt som leder. Janet Valente og Britt Birkeland ble gjenvalgt som styremedlemmer.

I og med at regnskapet nå føres av et autorisert regnskapsbyrå er det unødvendig å velge egen revisor.
 

 1. Øvrig program: Ivar Ole holdt et kåseri med tittel ”Estetikk – hva skaper vakre omgivelser”.

 

 1. Tilstedeværende medlemmer av det nyvalgte styret inntok en bedre, tre-retters middag på Maritim i forlengelsen av årsmøtet.

Referent

Ivar Ole Iversen

07.04.2014

 

 

 
 

auto0


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

 

ÅRSMELDING 2013

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2013 hatt følgende sammensetning:

·        Ivar Ole Iversen, leder

·        Line Brogeland, nestleder

·        Janet Valente, kasserer

·        Sigrid Nordstoga, styremedlem

·        Britt Birkeland, styremedlem

·        Hugo Skarsten Larsen, varamedlem

 

Styret fungerer som valgkomité.

 

Styret har hatt to styremøter i 2013.

 

Foreningen har pr. 01.01.13 89 medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt to utstillinger i 2013:

Amatørutstilling

Utstillingen, som fant sted i helgen 1. – 2. juni i sjøbuene, omfattet arbeider av et titalls amatører fra Flekkefjord. Det var 12 år siden forrige amatørutstilling. Oppmøtet på åpningen var meget godt. Bandet "Mondo Trash", som består av ungdommer fra Flekkefjord, spilte. Mange var innom utstillingssalen i løpet av helgen. I ettertid ser vi at utstillingen godt kunne blitt hengende hele uken og ikke bare lørdag og søndag.

Tor Buch sr.

Høstutstillingen fant sted i Sjøbuene i perioden 12. – 25. oktober. Utstiller var Tor Buch sr. fra Farsund. Buch, som er selvlært som kunstner, har malt i alle år og har en stor produksjon. I bildene flyter landskap og menneskeformer sammen i et fargesterkt og ekspressivt uttrykk. Buch er en anerkjent kunstner som har deltatt på mange utstillinger, blant annet Sørlandsutstillingen. Det er første gang Buch stiller ut i Flekkefjord kunstforening. På åpningen var det minikonsert med Tor Jan Unhammer på trompet og Alf Fredriksen på gitar. Det var mange folk på åpningen, og utstillingen var også for øvrig godt besøkt. Flere bilder ble solgt.

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2012 ble avholdt i sjøbuene 22. april. På årsmøtet møtte i tillegg til styret fire medlemmer. Leder Ivar Ole Iversen holdt et kåseri med tema "Flekkefjord kunstforening – et tilbakeblikk".

 

PLANLAGTE UTSTILLINGER

Styret har i det siste arbeidet for å få til en utstilling i Flekkefjord av beat-kunst, basert på Dr. Wenneslands samling i Kristiansand. Utstillingen var tenkt som en del av Smaaby-festivalen i juni i samarbeid med Flekkefjord museum.  Rent praktisk har det ikke lykkes å få dette til. Heller ikke et alternativt opplegg til høsten ser ut til å gå i orden. Vi har imidlertid håp om å få til en utstilling av beat-kunst i forbindelse med Smaaby-festivalen 2015.

 

Som følge av at ovennevnte planer ikke gikk i orden, blir det ingen utstilling i regi av kunstforeningen i vårhalvåret 2014. Vi satser på å få til en spennende utstilling av en eller annen art til høsten.

 

ANNET

Flekkefjord kommune har planer om å selge Kirkegt. 56 – det gamle rådhuset – når biblioteket flyttes til det nye kultursenteret på kinotomta. I brev av 30. september 2013 til Flekkefjord kommune foreslo kunstforeningen å etablere et kunstsenter og Galleri Gulbrandsen i Kirkegt. 56. Galleri Gulbrandsen inngikk opprinnelig som del av det planlagte kultursenteret, men er senere tatt ut av planene. Både Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Flekkefjord museum, Smaaby og Flekkefjord kunstforening vil kunne spille en aktiv rolle i etablering og drift av kunstsenteret i Kirkegt. 56. Rådmannen har i svarbrev til kunstforeningen meddelt at forslaget om kunstsenter er mottatt med interesse og vil bli vurdert av kommunen.

 

Samarbeid med museet

Kunstforeningen er takknemlig overfor Flekkefjord musem for gode utstil­lings-rom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi­sjon. Museets ansatte har også tilsyn med utstillingene på ukens virkedager.

UTSIKTER FREMOVER

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Under normale forhold tar vi sikte på å arrangere én til to utstillinger hvert halvår. Økonomien i foreningen er god.

Antall medlemmer i foreningen har økt de siste årene, ikke minst gjennom aktiv medlemsverving fra enkelte av styremedlemmenes side. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er fremdeles høy. Det er en utfordring å finne på tiltak som kan føre til at flere unge melder seg inn i foreningen.

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

17.03.2014/IOI

 

 

 
 


FLEKKEFJORD KUNSTFORENINGauto0

ÅRSMØTE 2013

Årsmøtet ble avholdt i Sjøbuene mandag 22. april 2013

Styret, med unntak av Line Brogeland, møtte. I tillegg møtte fire medlemmer av foreningen.

 1. Leder Ivar Ole Iversen ønsket velkommen og ledet møtet.

 

 1. Årsmeldingen ble gjennomgått av Ivar Ole og godkjent.

 

 1. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Janet Valente og godkjent uten vesentlige merknader.

 

 1. Valg: Ivar Ole ble gjenvalgt som leder. Line Brogeland og Sigrid Nordstoga ble gjenvalgt som styremedlemmer.

 

I og med at regnskapet nå føres av et autorisert regnskapsbyrå er det unødvendig å velge egen revisor.

 

 1. Øvrig program: Ivar Ole holdt et kåseri med tittel ”Flekkefjord kunstforening – et tilbakeblikk”.

 

 1. Kunstlotteri: Et litografi av Karl Hansen, som kunstforeningen tidligere har kjøpt, ble loddet ut blant foreningens medlemmer. De heldige vinnerne ble Oddvar og Doris Lavold.

 

 1. Det nyvalgte styret inntok en bedre, tre-retters middag på Maritim i forlengelsen av årsmøtet.

 

 

Referent

Ivar Ole Iversen

28.04.2013

 

 

 

 
 

auto0


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

 

ÅRSMELDING 2012

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2012 hatt følgende sammensetning:

·        Ivar Ole Iversen, leder

·        Line Brogeland, nestleder

·        Janet Valente, kasserer

·        Sigrid Nordstoga, styremedlem

·        Britt Birkeland, styremedlem

·        Hugo Skarsten Larsen, varamedlem

 

Styret fungerer som valgkomité.

 

Styret har hatt ett styremøte i 2012.

 

Foreningen har pr. 01.01.13  86 medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt én utstilling i 2012:

Karl Hansen: Malerier og arbeider på papir

Utstillingen, som fant sted i tidsrommet 21. januar til 5. februar i sjøbuene, bestod av oljemalerier på lerret, akrylmalerier på lerret og papir, pasteller på papir og litografier. Karl Hansen har flere ganger tidligere stilt ut i Sjøbuene, siste gang i 2005. Det var godt oppmøte på åpningen. Det ble i løpet av utstillingsperioden solgt tre bilder.

Som følge av lederens sykefravær ble det høsten 2012 ikke arrangert noen utstilling i regi av foreningen.

 

 

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2012 ble avholdt i sjøbuene 21. mars. Det var kun styret som møtte på møtet.

 

ANNET

Samarbeid med museet

Kunstforeningen er takknemlig overfor Vest-Agder museet – Flekkefjord  for  gode utstil­lingsrom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi­sjon. Museets ansatte har også tilsyn med utstillingene på ukens virkedager.

UTSIKTER FREMOVER

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Under normale forhold tar vi sikte på å arrangere èn til to utstillinger hvert halvår. Økonomien i foreningen er god.

Antall medlemmer i foreningen har økt siste år, ikke minst gjennom aktiv medlemsverving fra enkelte av styremedlemmene. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er fremdeles høy. Det er en utfordring å finne på tiltak som kan føre til at flere unge melder seg inn i foreningen

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

25.02.2013/IOI

 

 

 

 
 

 
 

auto0


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

ÅRSMØTE 2013

Årsmøtet ble avholdt i Sjøbuene mandag 22. april 2013

Styret, med unntak av Line Brogeland, møtte. I tillegg møtte fire medlemmer av foreningen.

 1. Leder Ivar Ole Iversen ønsket velkommen og ledet møtet.

 

 1. Årsmeldingen ble gjennomgått av Ivar Ole og godkjent.

 

 1. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Janet Valente og godkjent uten vesentlige merknader.

 

 1. Valg: Ivar Ole ble gjenvalgt som leder. Line Brogeland og Sigrid Nordstoga ble gjenvalgt som styremedlemmer.

 

I og med at regnskapet nå føres av et autorisert regnskapsbyrå er det unødvendig å velge egen revisor.

 

 1. Øvrig program: Ivar Ole holdt et kåseri med tittel ”Flekkefjord kunstforening – et tilbakeblikk”.

 

 1. Kunstlotteri: Et litografi av Karl Hansen, som kunstforeningen tidligere har kjøpt, ble loddet ut blant foreningens medlemmer. De heldige vinnerne ble Oddvar og Doris Lavold.

 

 1. Det nyvalgte styret inntok en bedre, tre-retters middag på Maritim i forlengelsen av årsmøtet.

 

 

Referent

Ivar Ole Iversen

28.04.2013

 

 

 

 

 
 
FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

 

ÅRSMELDING 2010

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2010 hatt følgende sammensetning:

·        Ivar Ole Iversen, leder

·        Line Brogeland, nestleder

·        Janet Valente, kasserer

·        Elin Haugen, styremedlem

·        Britt Birkeland, styremedlem

·        Annelise Kleven, varamedlem

 

Revisor: Alf Kalleberg

 

Valgkomité: Thove Bjørge Jenssen og Gerd Astrid Kvanvik

 

Valgkomitéen har ikke vært i funksjon, og styret har fungert som valgkomité.

 

Styret har hatt tre styremøter i 2010.

 

Foreningen har pr. 01.01.11 ….. medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt èn utstilling i 2010:

Kunstbørs

Utstillingen, som fant sted helgen 17. og 18. april i sjøbuene, hadde undertittelen ”Fra elg i solnedgang til abstrakt ekspresjonisme”. Vi har ikke tidligere arrangert noe tilsvarende. Utstillingen var en salgsmesse for folk som hadde kunst de ville selge. På forhånd hadde vi gått ut i pressen og etterlyst bilder til utstillingen. Vi fikk inn et stort antall bilder. Prisen var det opp til selger å fastsette, men vi ga råd om pris til de som ønsket det. Som ventet var det stor bredde i bildene, både i teknikk og uttrykk, kjente og ukjente kunstnere. Utstillingen var godt besøkt, og det ble også noe salg. Dette er en type utstilling vi gjerne kan prøve på nytt senere.

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2009 ble avholdt i sjøbuene 14. oktober. Et titalls personer var til stede på møtet. Ivar Ole Iversen holdt foredrag med tittel ”Byggeskikk i Flekkefjord”, basert på veilederen som han har utarbeidet på oppdrag fra Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

 

ANNET

Samarbeid med museet

Kunstforeningen er takknemlig overfor Vest-Agder museet – Flekkefjord  for  gode utstil­lingsrom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi­sjon. Museets ansatte har også tilsyn med utstillingene på ukens virkedager.

UTSIKTER FREMOVER

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Vi tar sikte på å arrangere èn til  to utstillinger hvert halvår. Året 2010 er i så henseende et atypisk år.  Økonomien i foreningen har bedret seg vesentlig i løpet av de siste årene.

Antall medlemmer i foreningen er gått ned siste år. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er høy. Vi bør prøve å finne på tiltak som kan føre til at flere unge vil melde seg inn i foreningen

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

30.03.11/IOI

 

 

auto0


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

ÅRSMØTE 2011

Årsmøtet ble avholdt i Sjøbuene 30. mars 2010

 1. Vi var et fem personer på årsmøtet. Leder Ivar Ole Iversen ønsket velkommen og ledet møtet.

 

 1. Årsmeldingen ble gjennomgått av Ivar Ole og godkjent.

 

 1. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Janet Valente og godkjent uten vesentlige merknader.

 

 1. Valg: Ivar Ole ble gjenvalgt som leder. Elin Haugen og Line Brogeland ble gjenvalgt. Elin Haugen sa seg villig til gjenvalg på vilkår av at hun får avløsning om ett år. Anne Lise Kleven ble gjenvalgt som vararepresentant. Som ny vararepresentant ble valgt Sigrid Nordstoga. Hun går inn i styret når Elin går ut om ett år.

 

I og med at regnskapet nå føres av et autorisert regnskapsbyrå er det unødvendig å velge egen revisor. Alf Kalleberg, som har vært revisor i flere år, takkes for innsatsen for foreningen.

 

 1. Øvrig program. Det var ikke lagt opp til foredrag, kåseri eller lignende på årsmøtet. Etter møtet deltok styremedlemmene i monteringen av vårsutstillingen ”Iscenesatt natur”.

 

 

Referent

Ivar Ole Iversen

12.04.10

 

 
 
FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

 

ÅRSMELDING 2009

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2009 hatt følgende sammensetning:

·         Ivar Ole Iversen, leder

·         Lillian Skjold Rafoss, nestleder

·         Grete Bjerke, sekretær

·         Jan Petter Kristiansen, kasserer

·         Elin Haugen, styremedlem

·         Annelise Kleven, varamedlem

·         Line Brogeland, varamedlem

 

Revisor: Alf Kalleberg

Valgkomité: Thove Bjørge Jenssen og Gerd Astrid Kvanvik

I Lillian Skjold Rafoss’ fravær har Line Brogeland fungert som nestleder.

Valgkomitéen har ikke vært i funksjon, og styret har fungert som valgkomité.

Styret har hatt to styremøter i 2009.

Foreningen har pr. 01.01.10 78 medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt to utstillinger i 2009:

Salgsutstilling av norsk og internasjonal grafikk

Utstillingen var et samarbeid med Galleri Bi-Z i Kristiansand. Utstillingen gikk over to helger 18.-19. og 25.-26. april.  Åpning var lørdag 18. April.

 

Fjord og fortid

Utstillingen fant sted i Sjøbuene i tidsrommet 6.-22. november .  Åpning av fredag 6. november.  Utstillere var Lise Birkeland – skulptur og grafikk, Anne Berit Nedland – skulptur og Ann Karin Kristensen - grafikk. Kjell Gilje holdt et kåseri om livet i Nesgaten i Flekkefjord i femtiårene. LEG trio underholdt med jazz-musikk. 

På de to utstillingene ble det til sammen solgt kunst for kr. 80630,-

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2009 ble avholdt i sjøbuene fredag den 17. april. Tre personer var til stede på årsmøtet, alle medlemmer av styret: Jan Petter Kristiansen, Elin Haugen og leder Ivar Ole Iversen. På grunn av manglende oppmøte ble det ikke avholdt årsmøte som annonsert. Årsmeldingen ble godkjent av styret på styremøte den 10.03.09. Det samme gjelder regnskap og forslag til valg. Dette innebærer at Elin Haugen og Lillian Skjold Rafoss ble gjenvalgt som styremedlemmer og at Annelise Kleven og Line Brogeland ble gjenvalgt som vararepresentanter.

 

Asta Hanssen ble trukket ut som vinner av maleriet av Ole Ertzeid som ble gitt av kunstneren på forrige årsmøte.

ANNET

Samarbeid med museet

Kunstforeningen er takknemlig overfor Vest-Agder museet – Flekkefjord  for  gode utstil­lingsrom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi­sjon. Museets ansatte har også tilsyn med utstillingene på ukens virkedager.

UTSIKTER FREMOVER

GENERELT

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Økonomien i foreningen har bedret seg vesentlig i løpet av de siste årene.

Antall medlemmer i foreningen er gått ned siste år. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er høy. Vi bør prøve å finne på tiltak som kan føre til at flere unge vil melde seg inn i foreningen

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

10.03.10/IOI

 

 
  FLEKKEFJORD KUNSTFORENING - ÅRSMØTE 28. mars 2008

REFERAT

 

 

 

 1. Vi var åtte personer på årsmøtet. Leder Ivar Ole Iversen ønsket velkommen og ledet møtet.

 

 1. Årsmeldingen ble gjennomgått av Ivar Ole og godkjent.

 

 1. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Jan Petter Kristiansen og godkjent uten vesentlige merknader.

 

 1. Valg: Ivar Ole ble gjenvalgt som leder. Jan Petter Kristiansen og Grete Bjerke ble gjenvalgt som styremedlemmer. Elin Haugen og Lillian Skjold Rafoss fortsetter som styremedlemmer. Anne Lise Kleven ble gjenvalgt som vararepresentant. Som ny vararepresentant ble i tillegg valgt Line Brogeland. Alf Kalleberg ble gjenvalgt som revisor.

 

 1. Eventuelt: For å øke medlemstallet i foreningen var det enighet om at det på neste årsmøte trekkes et bilde blant foreningens medlemmer. Gevinsten på årsmøtet i 2009 blir et maleri av Ole Ertzeid, gitt som gave til foreningen fra kunstneren på årsmøtet i 2008.

 

Det ble fra deltakerne på årsmøtet luftet idéen om en kunsttur til Skagen i Danmark i samarbeid med Lyngdal kunstforening. Det var allmenn enighet om at en slik tur ville være ønskelig.

 

 1. Kåseri: Kunstneren Ole Ertzeid, som stiller ut i Flekkefjord kunstforening i perioden 29. mars til 13. april, tok forsamlingen i utstillingssalen og fortalte om sitt arbeid med de utstilte maleriene. Det ble et interessant innsalg på årsmøtet.

Referent

Ivar Ole Iversen

02.04.08

 

 
 

 


FLEKKEFJORD KUNSTFORENING

 

 

ÅRSMELDING 2007

 

STYRET

Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2007 hatt følgende sammensetning:

·       Ivar Ole Iversen, leder

·        Lillian Skjold Rafoss, nestleder

·        Grete Bjerke, sekretær

·        Jan Petter Kristiansen, kasserer

·        Elin Haugen, styremedlem

·        Annelise Kleven, varamedlem

 

Valgkomité: Thove Bjørge Jenssen og Gerd Astrid Kvanvik

Styret har hatt 3 styremøter i 2007.

Foreningen har pr. 01.01.08 66 medlemmer.

 

UTSTILLINGER

Foreningen har hatt to utstillinger i 2007:

 

Olaf Karlsen

Utstillingen, som hadde motto ”Vårløsning”, fant sted i Sjøbuene i tidsrommet 14. – 29. april. Karlsen stilte ut et tyvetalls store, fargerike, nonfigurative akrylmalerier. Til tross for god forhåndsomtale i Agder og personlige invitasjoner, hadde utstillingen lavt besøkstall. Ingen bilder ble solgt. Grunnen til at ingen bilder ble solgt, kan være store formater og relativt høye priser, mellom 20.000 og 30.000 kroner pr. bilde.

 

William Glad

Utstillingen fant sted i Sjøbuene i tidsrommet 29. september – 14. oktober. William (Billy) Glad stilte ut malerier og grafikk. Billy Glad er en populær kunstner, og mange kom for å se utstillingen. Salget var også meget godt. 21 bilder ble solgt, for til rundt regnet  150.000 kr.

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet 2007 ble avholdt i sjøbuene den 23. april. Seks mennesker møtte på årsmøtet – styret samt ett medlem. Årsmøtet vedtok å gi 100.000 kroner til stiftelsen Flekkefjord Småbyselskap som bidrag til finansiering av nytt kultursenter. Foreningen har bedt om at midlene fortrinnsvis benyttes til belysning i kultursenterets galleri. Etter det ordinære årsmøtet dannet deltakerne et kreativt kunstverksted, der de på stedet i fellesskap laget seks malerier.

 

ANNET

Samarbeid med museet

Foreningen vil også i årets årsmelding takke for det gode samarbeidet med Flekkefjord museum. Sjøbuene har gode utstil­lingsrom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi­sjon. Museets ansatte har også tilsyn med utstillingene på ukens virkedager.

 

Foreningens hjemmeside

Elisabeth Grytten har laget foreningens hjemmeside. Den finnes på adressen http://home.no.net/flkunst/. Vi er svært takknemlige for at Elisabeth påtok seg arbeidet med å lage hjemmesiden. Opplysninger om utstillinger og arrangementer vil bli lagt ut på siden etter hvert.

 

UTSIKTER FREMOVER

Foreningen planlegger en Designutstilling sommeren 2008. Deltakere er:

 

Camilla Skår Sletten – Gnizt AS

Rebecca Reimers-Hanssen – Gnizt AS

Aasa Grasmo Andersen – Andersens Emballasje og Design

Rune Mortsensen – Rune Mortensen Design Studio

Daniel Moreno – New Mans Land

Joel Toledo – New Mans Land

 

Deltakerne har dannet en arbeidsgruppe der Jan Petter Kristiansen og Ivar Ole Iversen fra kunstforeningen også deltar. Gruppen har hatt fem møter i 2007. Deltakerne har laget et utkast til utstillingsbidrag. På dette grunnlaget arbeider kunstforeningen nå med å finansiere utstillingen gjennom søknader om tilskudd.

 

GENERELT

Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes­sante utstillinger i årene som kommer. Økonomien i foreningen har bedret seg vesentlig i løpet av de siste årene.

 

Antall medlemmer i foreningen er gått ned siste år. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er høy. Vi bør prøve å finne på tiltak som kan føre til at flere unge vil melde seg inn i foreningen

 

Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt­tjeneste o.a.

12.03.08/IOI