Tilbake til innholdslisten

Tilbake til Flekkefjord-kunstnere

 

   
 


Otto Olsen

Født på Trellebakken 25.08  1883 d. 1976
Farsslekten fra Kvinesdal og samme slekt som Marcelius Førland
Var elev ved SHKS i 2 år i 1920-åra og med-hjelper til G. Gjerding som teatermaler ved Nationalteateret
Tok mesterpapirer og startet  eget malerfirma
Sjef for kunstnerkollega Olav Omland og kunstnerkollega Olav Skjævesland
Han var teknisk allsidig, olje, akvarell og tegner
Olsen var en av stifterne av kunstforeningen.
Les Julehilsen fra Flekkefjord 1973
 

 


Otto Olsen var født i Flekkerfjord i 1893, i det lille huset nederst på Trellebakken.

Faren het Ole Osmundsen Dyrli, men ble ofte kalt "Ole Fyrer" ettersom han var fyrbøter på Garveriet. Han var født på Dyrli i Kvinesdal. Otto var søskenbarn av Laurit
z Dyrli, og også de Dyrli-folkene på Drangeid som var i samme generasjon. Det var også en Osmundsen familie til på Trellebakken på slutten av 1800-tallet der Ole og Jan Fredrik? var brødre. Moren til Otto het Nikoline og var fra SIrnes. Jeg Roy Otto Dyrli, er et av 8 barnenbarn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flikkestø med vannposten malt av Otto Olsen i 1959.Et herlig maleri som viser en av byens tre allmenningbrygger.Den andre ligger nederst i Sirdalsgata og den tredje ligger nederst i Hidragata.Dette er den fineste eller mest estetiske.Selv om området nå er endret så ligger allmenningen der med sin gamle steinsetting med gamle kålrabisteiner.Vi burde få satt opp igjen den gamle vannposten.Vi burde også få en hvitmalt benk nede med sjøen.Et sted å sitte å filosofere litt over hvilken charmerende by vi har

 

Sælestranda
 

Maleri av Otto Olsen fra 1930 årene.Det er et nattbilde -og de er skjeldne - og motivet viser Kildegaten og kunstneren har fanget inn gaten sett fra Vollen.Kunstneren har her brukt kniv istedenfor pensel.
Husene her på Kildegatens nordside ble løftet på mur og fikk kjellere i 1930 årene.
Navnet Kildegaten kommer av at dette var veien til "kilden".Her oppe ved Kildegaten 1 var det en brønn hvor fol...
k hentet vann før husene hadde innlagt vann.Vannet kom fra Flekkefjordsbekken som kommer fra Lilleheia og nå er lagt i rør og renner ned Allegata og kommer ut i hukken på Eschebrygga.Dette vannet blandet seg i brønnen med grunnvannet og fikk en frisk og god smak.Blandingen var god,og nå avdøde Trygve Tønnessen fortalte meg at mødrene gikk til kilden og hentet vann til sine febersyke barn da de mente at vannet gav barna styrke.
Både Solfrid Djupagen og Henny Lilledrange har fortalt meg om kilden.
Kilden ligger nå under asfalt, men det vil ikke være så mye arbeid å få satt den i stand igjen.
Får vi brønnen her satt i stand og vannposten i Flikkestø opp igjen, ja så blir byen mer kulturell og folk får mer interesse for byen.Det er pedagogisk lurt å fortelle byens historie gjennom slike håndfaste kulturminne
r.

 


Fraktebåten Ull
Ett av tre freskomaleri av Otto Olsen. Henger i spisesalen  på Ullvarefabrikken, sterkt skadet. Retusjert av Dydland foto. Fraktebåten het Ull og tilhørte ullvarefabrikken.

 

Strandgaten med Eschelinda

                               
Byen sett fra Askeknuten        
Sykehusgaten                    

parti fra Dr.Kraftsgt

 

 

Dr.Kratsgate 15 eller Museet malt av Otto Olsen.Bildet var på forsiden av en Bykalender i 1961. Bildets eier er ukjent.Dette er et vellykket bybilde på flere måter.Bildet er varmt og vekker følelser.Det er en stemning fra 1960 årene.
Otto Olsen var en flink kunstner med en stor produksjon av bilder.Jeg kjente godt hans enke Gunhild Olsen som drev Hvite Bånd for barn i 1980 årene og mine døtre gikk... der.Hun fortalte som jeg noterte ned:"Otto var flittig og snill.Et av hans beste arbeider var den tredelte altertavlen som nå henger i Bedehuset.Han malte også altertavlen som er i Salen og den i Frelsesrmeens lokaler her i byen".
Han malte også portretter.Det han malte av sin og min venn lokalpolitiker Trygve Tønnessen er et godt arbeide.
Stemningen som kommer fra et slikt deilig bilde fører tankene til 1960 årene.
Folk levde noe anderledes.Livet var mer alvorlig.Økonomien var strammere.
Alle fyrte med ved.I gatene lå lange vedstabler.Alle måtte lære å lø ved.
En mann gikk rundt og skar opp veden for folk.Han hette Nicolai Skeie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Akvarellen er malt av vår flinke bykunstner Otto Olsen og tilhører Flekkefjord Kommune.Han har malt nedre del av Prof.Våges gate slik det så ut i hans barndom omkring år 1905.Det hvite huset til venstre er hans barndomshjem,Prof.Vågesgt.2.
 Her vokset Otto Olsen opp.Hans far Ole Osmundsen arbeidet som fyrbøter på Dalens Garveri og folk kalte ham bare Ole Fyrer.
 Otto Olsen malte hele livet fra sin t...idlige ungdom.Han var flink.Da han 78 år gammel i 1972 ble intervjuet av Flekkefjordsposten sa han"Motivene mine gjennom livet har vært fra Flekkefjord og landskapene omkring.Det er de motivene jeg kjenner best og kanskje har visse forutsetninger for å gjengi.Her hører jeg hjemme og her har jeg vandret fra barnsben av".
 Så langt Otto Olsen.
 Prof.Vågesgate har blitt til over tid.Huset helt ytterst er Badehuset som ble revet i 1930 årene og vi fikk Grønnes Sjøbad.Det røde hus til høyre lå midt i nåværende Prof.Våges gate og ble revet.
 Men enda et hus lå midt i nåværende Prof.Våges gate.

Maleri av Otto Olsen malt 1940

Sykehusgata malt av Otto Olsen. Det gamle steingjerdet skjermer hagen bak for innsyn. Godt med litt privatliv i en liten by. Gaten var betraktelig smalere da dette bildet ble malt. Sykehusgaten er en viktig gate på flere måter. Her holdt vognmann Gabrielsen til med sine hester og biler. Enda står en gammel bensinpumpe her nederst i gata. Her startet Andersen Mekaniske Verksted AMV sin virksomhet.

Så var jo byens sykehus her og dr. Hoffman drev sykehuset som lege alene. Han hadde alltid vakt. Dr. Risdal fortalte at de spilte ofte bridge sammen. Men hva gjorde Dr. Hoffman når han spilte bridge hos deg Risdal i Nesgata og de ringte etter Dr. Hoffman? Spurte jeg. «Hoffman gikk men var alltid raskt tilbake når vi spilte bridge.» sa Risdal. Parat Halvorsen og Halvorsen industrier hadde også sine verksteder i denne gata i 1950 årene.

 

Bildet finnes i mange utgaver, her en noe regntung utgave. Skisse til bildet ble tegnet fra et av rommene på sykehuset, mens det var under bygging.
Otto Olsen hadde marlerfirma og utførte mye av malerarbeidet under byggingen av sykehuset.

 

Vår egen bymaler Otto Olsen har laget denne gode akvarell etter en tegning fra året 1853. Slik så byen ut altså lenge før foto ble tatt i bruk. Tegningen ble funnet i Oslo og sendt til Flekkefjord Kommune og Otto Olsen laget denne akvarell. Motivet er fanget inn fra Lilleheia. Helt til venstre ligger husene i Nygaten.Der Flekkefjord Sparebank står nå var det den gang en kornåker. Eschelinda ruver i bakgrunnen. Bekkeveien er markert med et gjerde.Her er Vollen nå