Tilbake til innholdslisten

Tilbake til Flekkefjord-kunstnere

 

   
 


Ole Iveland,  død  2004
 

   


 

 

 

 


Berget i sommersol
malt av Ole Iveland

Kjellesvigbua
malt av Ole Iveland, en flink kunstner som har funnet sin stil. Bua er en del av en stor bygård med forretningsbygg og bolighus opp mot Kirkegt. og sjøbuer mot elva. Anders Beer oppførte disse i 1830 årene. Bua ble revet  i 1987.

 

 

   
 

URDALBYGGET eller Brogaten 9 som dette maleri av Ole Iveland viser,ble revet i året 2003.Det var et murhus bygget for gartner E.Svege i 1906.Tidligere lå her en herlig byhave hvor både sorenskriver Garmann og senere tollinspektør Engh hadde et fint lysthus dekorert med sirater.Dette murhuset hadde en flott smijernsballong i 2 etasje ut mot Brogaten.Som barn så jeg aldri noen på denne balkongen på ...17.mai.Gartner Svege hadde sin blomsterforretning her.Alfred Urdal overtok butikken her etter baker Hovland.Jeg glemmer aldri Urdals deilige skoleboller med den gule klatten midt i.Vi som gikk på skole på Trellebakken gikk alltid her i det store friminuttet klokken 11.Dette bildet er et av de siste den flinke kunstner Ole Iveland malte.Han la vekt på alle detaljer.Det ble liksom hans kjennemerke.Da han døde i 2004 sto følgende vers i Agder:DET SISTE DU MALTE VAR BYENS BRO,MEN NÅ HAR PENSELEN FALT TIL RO.I 2007 var Lundsen Senteret som ble bygget i dette området,ferdig og tatt i bruk.

 

 

Kirkegaten malt i 1984 av den flinke kunster Ole Iveland. Ole var en ekte Hollenderbygutt og glad i sin hjemby. Her har han malt gaten detaljert og det gjør bildet til fin kunst. Gaten er her gjengitt en sommerdag med alle de fine trapper.Det er bra.
Da Ole Iveland døde i 2004 sto det i dødsannonsen:
"Det siste du malte var byens bro,
men nå har penselen falt til ro".