Tilbake til innholdslisten

Tilbake til Flekkefjord-kunstnere

 

   
 


Olaf Rynning-Tønnessen

Født 22.12.01, død.03.05.82 i Flekkefjord.
Olaf "Boms", som var det vanlige klengenavnet hans, var først og fremst forfatter - skrev 17 bøker, de fleste ungdomsromaner, var amatørskuespiller og skrev en mengde revytekster. Han oppholdt seg flere år på Cuba - noen av bøkene hans henter stoff derfra, andre fra sjølivet og de kanskje mest kjente og betydeligste fra motstandskampen her og i andre land.
Rynning-Tønnessen, sammen med sin bror Håkon R.-T. og Olaf Søyland utførte veggdekorasjonene i Esperit lokalene i 1922.
 

   


 

 

 

 

 

 

Elva og strøket mellom Fiskebrygga og Torget slik det så ut før brannen 1931

 

 

 


motiv: Den gamle bybro sett fra Sunde ca. 1910
På huset til venstre står skrevet K.G.Stålesen. Nedenfor ligger en sjøbu som senere ble ombygd til bolig. I huset ved siden av broen drev Ole T. Sunde butikk. Til høyre er det vakre, gamle Apotek bygget i empire-stil.

Elva og bakgrunn Elvegt. 5 og 7. Disse to hus ble bygget av de to velstående skipperbrødrene Hans og Sigbjørn Hansen Tjørsvåg i 1780-årene. Husene er fortsatt velholdte.
Olaf R-T var en habil amatørmaler, men han er mer kjent som forfatter av 17 bøker, hvorav noen er oversatt til andre språk. Flere av bøkene handler om glade guttedager i småbyen, 2.verdenskrig og noen om undergrunnsarbeidet og flyktningenes tragiske skjebner

.Dette maleri av Olaf Rynning-Tønnesen(1901-1882) viser elva og i bakgrunnen husene Elvegaten 5(i dag tilhørende Bitte Midling-Jensen) og Elvegaten 7(i dag er Lek og Hobby butikken her).
Ved elva ligger den lille dampbåten Concurrent.Den gikk i fast rute til Sigersvold 3 dager i uka og opp til Flikka 2 dager i uka i perioden 1896-1921.Det gjaldt å få kunder til byen som ville handle.Byen hadde en g...ate som het Sirdalsgaten,Bakkegaten og Hidragaten slik at folk i omlandet skulle like det men det var jo ikke nok.Fjordbåter ble og satt inn i kampen om kunder.Dampbåten Concurrent hadde en pipe som kunne legges ned når man passerte broa.Så slapp man å åpne den hver gang dampbåten skulle til Flikka og hente kunder .Da bussene ble satt inn i trafikken cirka 1920 forsvant fjordbåtene. Conccurent ble solgt og fortsatte å gå på Sirdalsvannet.


 
Disse to husene ble bygget av de to velstående skipperbrødrene Hans og Sigbjørn Hansen Tjørsvåg cirka 1780.
Elvegaten 5 ,altså huset midt i bildet var i mange år Wahls Hotell.Det var et godt hotell.Familien Wahl hadde sitt landsted på Wahlsodden.
Senere kjøpte tannlege Osmundsen dette huset.
I husets første etasje bodde i mange år Gård Gulliksen. Han kom fra Haugesund hit i 1926 egentlig som kinopianist til byens kino.Det var i stumfilmens dager og man måtte ha musikk til filmene.Men Gulliksen ble værende her livet ut.Han ble byens pianolærer.Det er ikke få barn her i byen som har lært å spille piano hos ham.Så var han forfatter til byens revyer.Han har blant annet skrevet melodien:
Ro til Grønnes ut over fjorden,
En kveld når det lit mot St.Hans.
Du finner deg en jente............

Kulturpersonen Anne Lise Kleven

hadde og sin hjem her.Se neste bilde.

 

Maleriet er laget av kunsteren Olaf Rynning-Tønnesen.Motivet er fra Professor Wåges gate på Trellebakken. Det kan være litt vanskelig å fange opp motivet da det har skjedd store forandringer her.Huset til høyre er revet. Huset til venstre, Professor Wåges gate 2, var kunstneren Otto Olsens barndomshjem.Huset ble i 2010 kjøpt av Mary Ann Skailand og Ørjan Nilsen og er restaurert og brukes som feriested. Midt i bildet, ute i sjøen ligger Flekkefjords gamle badehus. Dette var i bruk før Grønnes ble byens badested i 1930 og ble brukt av de som ville betale for å bade. Kvinner og menn badet adskilt den gang. Brynjulf Thorsen fortalte meg at kom noen i nærheten når damene badet ble det ropt «gris, gris» Dette er lenge siden. Vanlige folk som hadde lite penger badet bak øverste bu i Flikkestø eller Dannevika. Da badehuset ble revet, kjøpte Ludvig Reinertsen tomten og bygde sin bolig og snekkerverksted. I hans hus holder dyreklinikken til nå. Der ute hvor badehuset lå ble Eschebrygga bygget i 1960 årene.Midt i bildet ute i sjøen ligger Flekkefjords gamle badehus. Dette var i bruk før Grønnes ble byens Midt i bildet ute i sjøen ligger Flekkefjords gamle badehus. Dette var i bruk før Grønnes ble byens in måte og brukes nå som et feriested.
Midt i bildet ute i sjøen ligger Flekkefjords gamle badehus. Dette var i bruk før Grønnes ble byens badestred i ca 1930 og ble brukt av de som ville betale for å bade.Kvinner og menn badet avskilt den gang.Brynjulf Thorsen(far til Per Thorsen) fortalte meg at kom noen i nærheten når damene badet ble det ropt:"Gris,gris".(Notat i mitt privatarkiv)
Dette er lenge siden. Vanlige folk som hadde lite penger badet bak øverste bu i Flikkestø eller i Danevika.
Da badehuset ble revet kjøpte Ludvig Reinertsen tomten og bygget sin bolig og sitt snekkerverksted. I hans hus holder Dyreklinikken til nå. Der ute hvor badehuset lå ble Eschebrygga bygget ut i 1960 årene.