Tilbake til innholdslisten

Tilbake til Flekkefjord-kunstnere

 

   
 John Simonsen

f. Skudeneshavn 22.06. 1954

   

 

 


 

 

 

 

 

 
       

Lasta malt av den gode bykunstner John Simonsen etter mitt forslag,sommeren 1997.Dette området under fjellet med dype sjøforhold like utenfor ble kalt Lasta.Om opprinnelsen til navnet kan vi lese om i Morten Ringards Flekkefjordshistorie.Navnet er knyttet til trelastutførelsen fra Flekkefjord til Holland og Skottland.Seilskutene kunne fortøyes her og tømmerstokkene ble tatt ombord i baugen på seil...skutene via treflåter.Trolig brukte man taljer og en heiseordning for å få dette til.
Senere ble det bygget sjøbuer her.Den første gang jeg har funnet Lasta omtalt i Panteboken for Flekkefjord er i 1788.Da omtales handelsborger Buchholms Lastehus på Lasta.Senere ble buene brukt til lagring av huder som kom hit gjerne fra pampasen i Argentina.Årenes Garveri som hadde egen agent i Argentina brukte i mange år disse buene.Så ble de solgt til O.C.Axelsens Tønnefabrikk og ble brukt til tønnelager .Jeg jobbet selv da jeg var student som bryggesjauer og lastet tønner ombord i islandske båter fra disse buene.Det var hard jobbing på 1960 tallet.Vi hadde 5kr og 80 øre i timen.Vi klaget på det men fikk beskjed om at dette var Oslotariff og da så.Eivind Haukland som førte ordet for oss og sto helt forran og forhandlet ,fikk ikke bryggesjauerjobb etter dette.
Det var lurt at jeg fikk buene malt sommeren 1997 for plutselig en natt i september 1997 brant buene.
Heldigvis er navnet Lasta fra hollendertiden tatt vare på.
Bystyret vedtok i 2007 at veien mellom Spor 2 og Europris skulle hete Lasta.
Noen årsak til brannen ble aldri funnet men det var mye folkesnakk.
Akvarellen av Lasta er godt jaget av John Simonsen.
Nå området nå bygges videre ut håper jeg at det estetiske blir vektagt mer en til nå.

Knut Sand Bakken

 

 
 
 
 

 


 


GYLAND KIRKE malt av vår flinke bykunstner John Simonsen i 1990.Det er en vakker bygning som ligger her på Sandviksodden ved Nulandsvannet. Kunstneren har lagt inn mye av sin artistiske sjel i bildet. Han har liksom løftet opplevelsen av et kirkebygg opp på et estetisk høyere plan. Inni oss er det slik jeg ser det mange tanker som svirrer og de litt urolige omgivelser omkring bygget som kunstneren har fått frem får meg til å tenke på hva allerede den romerske filosof Senneca sa: "Livet er ofte en virring og varping".