Tilbake til innholdslisten

Tilbake til Flekkefjord-kunstnere

 

   
 


Gerhard Schneider

Den første maleren som kom fra Flekkefjord var med stor sannsynlighet Gerhard August Schneider f. 06.01.1842, sønn til Apoteker Fredrik Alexander Napoleon Schneider og Johanne Fredrikke Krag. 18 år gammel dro han fra Flekkefjord til Christiania - først til Den kgl. tegneskole, så til Johan Fredrik Eckerbergers Malerskole. I 1869 - 70 studerte han ved Kunstakademiet i København, i 1870 - 72 ved Kunstakadamiet i Antwerpen. Her døde han - bare 30 år gammel. "Sammen med Olaf Isaachsen ble Schneider den egentlige kunsteriske oppdager av Setesdal og samlet inn et rikt materiale fra Dalens kulturliv som han delvis overlot Asbjørnsen. Hans utkast til eventyrillustrasjoner gav impulser til Wernskionld, Otto Sinding o.a. Det finnes nå i Nasjonalgalleriet i Oslo, som også eier to av hans Setesdalsstudier", står det i Aschehaug konversasjonsleksikon.
Se norsk kunsterleksikon 1986
 

   


 

 

 

 


Flekkefjord sett fra Sveiga ca.1865