Tilbake til innholdslisten

Tilbake til Flekkefjord-kunstnere

 

 

 
  

Gerhard Gjerding

Født i Flekkefjord 9.april 1886. Døde i Oslo 1.januare 1971.
Norgeskjent for sine illustrasjoner.
I "Julehilsen fra Flekkefjord" er han nevnt i 1964, 1971,1984, og i
Agder 24.desember 1986
.
 

   

 

 

 Consul Esches hus  ca 1927
malt av Gerhard Gjerding, født i Flekkefjord. En flink illustratør, teatermaler og portrettmaler.
Sett fra Trellebakken, til høyre sees  en del av Ungdomshallen

   
 


Grønnes
Malt av Gerhard Gjerding
ca. 1910

 

Maleri av Gerhard Gjerding. Det er Eschelinda og det gamle bekhuset på Eschebrygga. Bak Eschelinda ser vi huset Strandgaten 9 hvor Ole Christian Olsen bor i dag.

 

 

 

Dalens Garveri før brannen i 1941.Bildet som er stort 1,5 meter høyt og 3 meter langt er malt av illustratør Gerhard Gjerding og tilhører Knut Sand Bakken.På denne tomten står i dag Trellebiken Boligkompleks.
Det er godt malt og viser at Gerhard Gjerding var en flink kunstner.Han var fra Flekkefjord men flyttet til Oslo allerede i 1902.Da jeg traff ham i 1969 et par år før han døde måtte jeg fork...lare hvem jeg var.Først da jeg nevnte min oldefars navn forsto han det.Han hadde et herskapelige hus i Oslo med gobelenger på veggene.Han illustrerte bøker.Som gutt husker jeg at han hadde illustrert bøkene Sjøspeiderene og Sjøspeiderenes Hytte.Disse guttebøkene var skrevet av Olaf Rynning-Tønnnessen.

Dalens Garveri var en stor arbeidsplass.Da min farfar Alfred Bakken fikk arbeid der i 1904 var lønnen for en dag 2kr og 50 øre.Det var 10 timers arbeidsdag 6 dager i uka.Hudene kom i båter fra Argentina og man brukte eikebark for å garve skinnene.
Etter brannen ble en ny fabrikkbygning reist og bedriften drev frem til 1970 årene.

Det var Anders Beer som startet garverivirksomhet her i 1840 årene.Hans dødsbo gikk konkurs og Dalens Garveri overtok.
I huset helt til høyre(nåværende Bekkeveien 2) ble det i mange år drevet en kaffe.Den hette kaffe Marteng.Flekkefjord Forskjønnelsesselskap hadde også satt opp benker utover Bekkeveien.En benk hette Ja-benken og en annen hette Nei-benken.Unge kjærestepar brukte mest Ja-benken.
Den gamle Tørkeplassen hvor folk som vasket tøy i Tjørsvågbekken kunne tørke tøyet ble senere omgjort til en park med benker.Bekkeveien hadde mer charme før.

 


 

 

Dette maleri som henger i Oslo Sjømannsforenings lokaler viser seilskuta fra Flekkefjord barken Magdala mellom Varnes fyr og Klubben.Seilskuta var bygd i 1868 og ble innkjøpt til Flekkefjord i 1884.Skuta var svært rank, nærmest som en kommode i sjøen.
I avisen Flekkefjordsposten 24 november 1897 sto følgende forferdelige beretning:Magdala seilte ut fra Sør-Afrika 6 .august 1897 og har siden vært s...porløst forsvunnet.Skipper ombord var Ole Ege og mannskapet ombord besto av 16 mann og de fleste hørte hjemme heromkring.
Blar en videre i aviser fra denne tiden kommer det ikke frem mer.
Magdala forsvant sporløst.Hvem som var ombord da skuta gikk ned er ikke opplyst i avisene.
Dette flotte maleri er malt av Gerhard Gjerding da han var ung.Det er ikke signert.Han var født i 1886 og vokste opp i Vestre Gate 7 i Flekkefjord og hans far Daniel Olsen var kommunekasserer og på si paraplymaker.Folk gikk til ham for å få reparert sine paraplyer.Synd at dette håndtverk har dødd ut.Sønnen Gerhard ble kunstner og Olsen som etternavn skiftet han ut med Gjerding som var et navn i hans slekt.
Gerhard Gjerding har nok hørt mye prat om skuta Magdala som forsvant sporløst med 16 mann ombord.Han var ellers en flink marinemaler og skrev også artikler om byens historie i Julehilsen fra Flekkefjord.Det er få malerier av denne kunstner i Flekkeford.Han har malt altertavlen i Metodistkirken.Jeg har vært i hans hjem i Oslo etter hans død og besøkte hans kone.Det var et hjem som bugnet av seilskutemalerier og bilder fra Flekkefjord.
Men tilbake til seilskuta Magdala.
I et avisintervju fra Agder 4.10.1946 forteller kaptein Anton Stålesen fra Hidra om sitt liv til sjøs og jeg hoppet til da jeg leste det. Han forteller:" Jeg gikk i snekkerlære her i byen og i 1887 dro jeg til sjøs som tømmermann og jungmann ombord på Magdala av Flekkefjord.Jeg seilte med Magdala i 2 år.Så tok jeg skipperskole i Amerika og arbeidet på lystbåter der"
Herregud tenkte jeg.Kaptein Anton Stålesen bodde jo på Trellebakken i min barndom og jeg husker ham.
 

 

 

EEn deilig akvarell av skonnerten Julie Esche som er malt av Gerhard Gjerding.Bildet ble gitt til kommunen da det var en minneutstilling med Gjerdings kunst etter hans død i 1974.
Gjerding har avbildet skonnerten med Venezia som bakgrunn.Her ser vi Dogepalasset og Markusplassen(verdens vakreste utestue i følge Napolion).
Julie Esche ble bygget på Madam Samuelsens verft i 1857.( senere ble verftet o...mgjort til brygge og oppkalt etter hennes svigersønn August Esche).
Den kjente skipsbyggmester Peder Abrahamsen var nærmere 70 år og dette er en av de siste skuter han var byggmester for.Skonnerten var elegant og ble kjent som en hurtigseiler.I 1862 brukte seilskuta 11 dager fra St.Ybes(nå Setubal) i Portugal til Flekkefjord.
Byggmester Peder Abrahamsen hadde sitt hjem i Vollgaten 10. Han kjøpte huset her av Mads Bødker og bygget på det i 1830 årene og huset er der nokså uforandret i dag(her bor tidligere brannmester Alf Magne Salvesen nå).
 

 

 

Elva og Sunde. Kunsteren Gerhard Gjerding som regnes som Flekkefjords beste bymotivmaler, har nok stått på Torget og fanget inn dette motivet. Bildet viser området slik det så ut i 1910.Her er så mye forandret at det er vanskelig å kjenne seg igjen.Til venstre er den gamle vippebroa over elva . Søbua ved siden av er idag Brogaten 30 hvor Djuvik Blomster holder til og de andre bygninger til venstre er også med Kunstner Gerhard Gjerding som har laget dette maleriet traff jeg i Oslo omkring 1968. Han fortalte meg om sin barndom i Vestre gate 7 hvor han vokste opp. Han fortalte om livet rundt Eschebrygga hvor det alltid var spennende å være som gutt.Hans far bykasserer Daniel Olsen hadde også bygd huset i Vestre gate 7. Gerhard Gjerding har malt altertavlen i Metodistkirken. Jeg var også på besøk i Gerhard Gjerdings flotte villa på vestkanten i Oslo. Han var velhavende og hadde flott villa som bugnet av Flekkefjordsmalerier

 

 

 

 


.