Tilbake til innholdslisten

Tilbake til Flekkefjord-kunstnere

 

   
 


Ernst Thorsen
Født i Flekkefjord 12.10.1922, døde i Grimstad 30.12.1980
Han utdannet seg som dekorasjonsmaler ved en kunstskole i København og fulgte korrespondansekurs ved Det danske "indendørsakademi" som utdannet interiørarkitekter.
En tid var han knyttet til Rogaland Teater i Stavanger som teatermaler.
Thorsen var både maler - olje og akvarell - og grafiker. De arbeidene som er mest kjent i Flekkefjord er serien med fem silketrykk av gamle Flekkefjord.

 

   


 

 

 

   

Silketrykk, Dr.Kraftsgt. ca.1900

Dr.Kraftsgate cirka år 1900 her kunstnerisk fremstilt av Ernst Thorsen som silketrykk.Han var en dyktig kunstner og teatermaler og laget 5 silketrykk med motiver fra Flekkefjord.
Gaten har fått navn etter legen Kraft som bodde i det nåværende Byggeskikksenteret.Han var lege i Flekkeford i mange år.En historie om ham:Han skulle i sykebesøk til gården Li på Hidraheia og ble rodd ut Hidrasundet i en seksæring.Det var uvær og bølgene gikk høyt.Det var en kvinne på Li som skulle føde et barn og det var en vanskelig fødsel.Da de nærmet seg Dåtlandstranda sto en mann på en klippe og ropte:Ho e forløst så dåkke kan bare reisa heim.
Båten snudde og dro tilbake
.

 

motiv: Fiskebrygga før brannen i 1931.
Silketrykk av Ernst Thorsen (1922-1980) født ogoppvokst i Flekkefjord. En serie på fire trykk. E.T. var en tid ansatt ved Rogaland teater.